Närstöd för Q och Teknikringen 29-33

1 januari 2018 bildas skolan för elektroteknik och datavetenskap, vilket innebär att dessa sidor succesivt under året 2018 kommer att försvinna och ersättas med ny på de nya interna sidorna för EECS. 

HISTORIA

En tillbakablick på EE-skolans historia

För att sammanfatta de tretton år som elektroskolan funnits har vi tagit fram en trycksak över vår historia. I den finns nio berättelser om lyckad forskning, utbildning, samverkan och administration. Vi har också tagit fram en snygg poster över elektroteknikens historia på KTH, från 1900 till 2005. Hämta ett exemplar av varje sort hos administrationen på din avdelning! 

Arbetsmiljö

Med anledning av #metoo

Rörelsen #metoo har gjort det tydligt att sexuella trakasserier förekommer inom alla typer av organisationer. KTH har riktlinjer och rutiner för sexuella trakasserier och diskriminering och arbetar ständigt för att skapa en arbetsplats och studiemiljö som kännetecknas av ömsesidig respekt och likabehandling.

Impact

Doktorander tränas i att påverka

KTH vill att forskningen ska påverka samhället. Ett tankesätt som forskarstudenterna behöver komma in i, säger Tobias Oechtering, impact-ansvarig på Skolan för elektro- och systemteknik som ger kursen ”From research to impact”.

organisation

EECS interna sidor är publicerade

Från och med 1 januari 2018 kommer KTH bestå av fem skolor. EES går samman med ICT och CSC, och blir skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Jens Zander, i dagsläget skolchef på ICT, har blivit utsedd till skolchef.

Snart flyttar vi - de interna sidorna för EECS är publicerade

Priser och utmärkelser

Gabriella Hernqvist får KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris 2017 tilldelas Gabriella Hernqvist för hennes arbete med breddad rekrytering till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

PRISER OCH UTMÄRKELSER

Joakim Lilliesköld får KTH:s pris för akademiskt ledarskap

Släpp prestigen, lyssna och ge saker lite tid. Joakim Lilliesköld, grundutbildningsansvarig på skolan för elektro- och systemteknik, som i år får KTH:s pris för akademiskt ledarskap, vill skapa förutsättningar för andra att växa.

KTH:s larmnummer: 7700

(08-790 7700)

Interna avdelningssidor

Sök anställd

Till sidans topp