Intranät | Skolan för elektro- och systemteknik

Impact

Doktorander tränas i att påverka

KTH vill att forskningen ska påverka samhället. Ett tankesätt som forskarstudenterna behöver komma in i, säger Tobias Oechtering, impact-ansvarig på Skolan för elektro- och systemteknik som ger kursen ”From research to impact”.

Arbetsmiljö

Med anledning av #metoo

Rörelsen #metoo har gjort det tydligt att sexuella trakasserier förekommer inom alla typer av organisationer. KTH har riktlinjer och rutiner för sexuella trakasserier och diskriminering och arbetar ständigt för att skapa en arbetsplats och studiemiljö som kännetecknas av ömsesidig respekt och likabehandling.

organisation

EES går samman med CSC och ICT och blir EECS

- Nu kan vi börja arbeta konkret för att skapa en ännu bättre utbildningsmiljö på KTH genom en mer effektiv och tydlig organisation, säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor, med anledning av de beslut hon fattat rörande den nya skolorganisationen som börjar gälla efter årsskiftet, där KTH från och med 1 januari 2018 kommer KTH bestå av fem skolor. Professor Jens Zander har blivit utsedd till skolchef, från och med 1 januari 2018.

Snart flyttar vi - de interna sidorna för EECS är publicerade

Intervju med rektor: Ny organisation rustar KTH för framtiden

Följ processen kring skolsammanslagningen i sin helhet och vad som skrivit hittills

Priser och utmärkelser

Gabriella Hernqvist får KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris

Rektors jämställdhets- och mångfaldspris 2017 tilldelas Gabriella Hernqvist för hennes arbete med breddad rekrytering till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

PRISER OCH UTMÄRKELSER

Joakim Lilliesköld får KTH:s pris för akademiskt ledarskap

Släpp prestigen, lyssna och ge saker lite tid. Joakim Lilliesköld, grundutbildningsansvarig på skolan för elektro- och systemteknik, som i år får KTH:s pris för akademiskt ledarskap, vill skapa förutsättningar för andra att växa.

Kalender för personal

Fler kalenderhändelser

KTH:s larmnummer: 7700

(08-790 7700)

Interna avdelningssidor

Sök anställd

Till sidans topp