Arbetet med skolsammanslagningen fortsätter

Skolsammanslagning

Publicerad 2017-06-30

Rektor har genom ett tillägg till tidigare beslut förtydligat att inriktningen för det fortsatta arbetet med omorganisationen av ICT, EES och CSC är att en skola ska bildas. Tidplanen för arbetet fortlöper enligt planerat.

Två nya arbetsgrupper bildas

Nästa steg i arbetet är att två nya arbetsgrupper har bildats. Den ena ska jobba med organisation och ledning i stort, och den andra med verksamhetsstödets organisation. I arbetsgruppen för orgainsation och ledning kommer Lars Nordström (EES), Ann Lantz (CSC) och Jens Zander (ICT) att ingå. Till gruppen knyts en referensgrupp i vilken avdelningschefer samt GA och FA från de respektive skolorna ingår.

I arbetsgruppen för planering av verksamhetsstöd kommer följande personer att ingå: Christina Billing-Eriksson (CSC), Gabriella Hernqvist (EES), Marianne Lundin (ICT), Agneta Rune (EES) och Maria Widlund (CSC) och Christina Zander (ICT).

De båda arbetsgrupperna påbörjar nu planering av sitt arbete, som sedan intensifieras i början av augusti.

Dokument

Uppdrag för arbetsgruppen för ledning och styrning (LS) ICT/CSC/EES (pdf 61 kB)

Uppdrag för arbetsgruppen för verksamhetsstöd (VS) ICT/CSC/EES (pdf 55 kB)

Kontakt

Till sidans topp