En tänkartank som skapar ex-jobb

Publicerad 2017-08-29

​​​​​​​Att göra examensarbete på ett företag står högt upp på många studenter önskelista. Efter (minst) fem år på KTH är det många som vill se hur det ”verkliga livet” för en ingenjör egentligen ser ut samtidigt om företagen gärna lär känna en potential medarbetare innan hen erbjuds ett jobb. Med en ”Think tank” finns något så ovanligt som en modell som lyckas sätta universitets, företagets och studentens behov i första rum. 

- Kärnan i det hela är att man verkligen lägger tid på att lära känna varandra, berättar Mathias Ekstedt från avdelningen för Nätverk och systemteknik som har jobbat enligt det här konceptet i femton års tid.  

Ett av de mest lyckade exemplen finns mellan Vattenfall och KTH. Det samarbetet genererade cirka 40 examensarbeten, under fem års tid. Den processen startade genom att Mathias Ekstedt tillsammans med två forskarkollegor, träffade tre personer från Vattenfall:

- Man träffas med regelbundenhet, och man träffas för att träffas. I och med att man gör det så lär man känna varandra lite mer på djupet och på så sätt begriper man vad de andra håller på med och vad de andra kan göra. 

En knäckfråga för att få samarbetet att fungera är att hitta projekt som födds i mellanrummet där företaget har sina utmaningar och universitet har sin aktuella forskning. En viktig fråga som Mathias och hans grupp tidigt försöker bena ut med företagen är att hitta problem med en akademisk höjd som universitetet kan ta sig an och som tex skiljer sig mot vad en konsult kan lösa. 

- I slutändan vill man få till någon typ av fallstudie, datautbyte eller experiment, säger han.  

När ett sådant mellanrum har identifierats så generar det ofta ett antal examensarbeten, något som gynnar studenterna:

- Både vi och företaget har investerat tid i att hitta ett ämne, så de här ex-jobben blir väldigt intressanta för oss. Vilket i sin tur gör att de brukar bli väldigt bra handledda, säger Mathias.

ABB: Vi vill finnas nära studenterna

Framgången med Vattenfall följdes upp av andra samarbeten och för tillfället är det ABB som Mathias grupp träffar. En av de som är engagerade från ABB:s sida är Åsa Groth som sysslar med industriella styrsystem.

- Kontakter med högskolor och universitet är viktigt för oss av flera anledningar. Vi vill ta del av den forskning som pågår för att förstå hur teknik inom intressanta områden förändras på litet längre sikt. Vi vill också finnas nära studenter för framtida rekryteringar och både för att se och lära känna studenter men också för att synas i den akademiska världen, säger hon.

Med Think tank så uppnår vi alla dessa mål. Vi får en inblick in den forskning som KTH gör inom industriella styrsystem, och vi får kontakt med studenter via exjobb. Vi har fått en bra kontinuitet där exjobben bygger på varandra och därför ger oss ett större värde. Vi får också hjälp i urvalet av studenter för exjobben så att vi får de studenter som har rätt profil för oss.

- Jag tycker att Think tank är väl investerad tid så jag skulle rekommendera andra företag att vara med, avslutar Åsa Groth.

Forskningen gynnas också 

Examenarbeten är ofta den synliga produkten av en Think tank men denna samarbetsform kan även vara till stor nytta även för större forskningsprojekt.

- Just nu har vi ett nytt forskningsprojekt på gång med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ABB, Svenska kraftnät, Chalmers och Linköpings universitet, säger Mathias.

Projektet heter Resilient Information and Control Systems (RICS) och syftar till att ta fram metoder och tekniker för att göra framtidens styr-och övervakningssystem för kritisk samhällsinfrastruktur mer säker och robust.

Till sidans topp