Påverka kommande satsningar genom att delta i medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen 2016

Publicerad 2016-03-09

Nu är det dags för en ny omgång av medarbetarundersökningen (MUS) om arbetsmiljö och arbetsförhållanden på KTH. En länk till webb-enkäten har skickats till din mejladress. Missa inte denna chans att uttrycka dina åsikter om din arbetssituation och därigenom påverka vilka åtgärder och aktiviteter som skolan och din avdelning väljer att satsa på för att förbättra arbetsmiljön framöver.

Vid den senaste undersökningen har skolan fått indikationer på att den fysiska arbetsmiljön bör bli bättre. Det viktigaste åtagandet för att åtgärda detta är det stora ombyggnadsprojektet vid våra lokaler på Teknikringen 31-33. Andra exempel är ergonomironder  som 2014 har erbjudits  alla avdelningarna på Osquldasväg 10, tydligare säkerhetsföreskrifter för laboratorielokalerna och skolans nygrundade miljöråd.

Tack vare senaste undersökningen har skolan också jobbat mer aktivt med att förtydliga och informera om de rutiner som gäller vid krissituationer och vid brand. Man har också erbjudit utbildningar i första hjälpen och HRL, samt utbildningar för brandskyddsansvariga och utrymningsledare.

Jämställdhet och likabehandling har varit ett annat prioriterat område. 2014 initierades skolans ”Råd för jämställdhet, mångfald och likabehandling” som samordnar aktiviteterna på området. Att införa en ”Uppförandekod” med fokus på likabehandling och inkludering var en handlingskraftig åtgärd för att förbättra arbetsklimatet. Jämställdhet och likabehandling är ett återkommande ämne på skolans introduktionsmöte med de nyanställda och på olika workshops som anordnas på skol- och/eller avdelningsnivå.  

Vid den senaste medarbetarundersökningen 2013 svarade 60 procent av EE-skolans anställda på enkäten. Det är mindre än genomsnittet för KTH. En hög svarsfrekvens är viktig för att få en tydlig bild av hur organisationen fungerar och för att resultatet ska vara representativt. Vi hoppas att många fler kommer att ta sig tid att besvara frågorna vid enkäten i år.

Mer information om medarbetarundersökningen hittar du på KTH:s internweb

Till sidans topp