Så blir en ny avdelning till

Publicerad 2016-03-23

Hur skulle vardagslivet i Stockholm se ut om elfordon skötte alla transporter? Frågan sysselsatte både forskare och administrativ personal under en kick-off på avdelningen Elkraftteknik.

Alla kunde bidra när ett sextiotal anställda – professorer, doktorander, lärare och administratörer – från den nybildade avdelningen samlades för att spåna idéer kring morgondagens transportsystem.

Med hjälp av färgpennor, piprensare och post-it-lappar visades ett tiotal mer eller mindre verklighetsnära lösningar för en hållbar stad. Kanske såddes också några frön för framtida innovationer, men syftet med workshoppen var i första hand ett annat – att träffas, umgås och skapa gemenskap.

Avdelningen Elkraftteknik bildades vid årsskiftet då tre forskningsavdelningar vid EE-skolan smälte samman till en, delvis som ett svar på utvecklingen i omvärlden.

I takt med att produkter som elbilar, solpaneler och vindkraftverk utvecklas med nya funktioner och får bättre prestanda suddas också gränserna ut mellan traditionella elektrotekniska ämnen, berättar Lars Nordström, professor och chef över den nya avdelningen.

Han hoppas att workshoppen ger önskat resultat:

– En del känner varandra sedan tidigare, andra har aldrig träffats förr. Inte minst doktoranderna har ett stort behov av att skapa nya kontakter.

Zsolt Toth-Pal, industridoktorand, är nöjd med eftermiddagens övningar som hålls i Openlabs lokaler. Han behöver en större förståelse för vilka kunskaper och ämnesområden som finns på avdelningen, och om vem som jobbar med vad.

Sociala, kreativa övningar är mer givande än att på traditionellt vis presentera sig själv för en ny grupp, menar han.

– Jag tycker det var ett utmärkt format. Om man gör något trevligt så blir det en push och bra början för att komma vidare och ta nästa steg, att diskutera de lite torrare sakfrågorna.

Under övningarna delar Zsolt Toth-Pal bord med Joakim Lilliesköld, som forskar inom projektstyrning. Han tror att kreativitetsövningar och sociala träffar kan vara viktiga även för att driva forskningen framåt.

– Det är jätteviktigt om man vill ta den vidare till nya nivåer. Framtidsutmaningarna ligger i att prata över gränserna. Vårt ämne handlar om systemteknik, och då måste man ha pejl på vad andra gör för att kunna göra ännu bättre saker tillsammans.

Text: Christer Gummeson

”Design thinking” löser problem och skapar samhörighet

Elkrafttekniks kick-off arrangerades i samarbete med Openlab. Under workshoppen följde övningarna en modell, ”Design thinking” som ursprungligen skapats för att stimulera kreativa processer inom industridesign. Modellen används generellt inom Openlabs verksamhet för grupper av studenter, forskare och innovatörer som söker svar och tar fram lösningar inom breda, ämnesöverskridande samhällsutmaningar.

Till sidans topp