Skolorganisationen ses över

Skolchefens tankar

Publicerad 2017-02-28

Kollegor,

I tisdags (21 februari) på Rektors strategiska råd presenterade Rektor ett förslag om en ”utredning att utreda förutsättningar och möjligheter för integrering/sammanslagning av BIO, CHE och STH samt CSC, EES och ICT… En översyn av ECE-skolans organisation kommer att genomföras”, vilket sedan är formulerat i beslutet:  ”Beslut om förändrad skolorganisation”.

Organisationsförändringar kan vara bra och ibland direkt nödvändiga. Men för att förändringsarbete ska bli framgångsrikt måste det baseras på problem och ha tydliga beskrivningar på vilket sätt förändringen förväntas ge förbättringar. Rektor nämner att syftet kring utredningen är att ”nå bättre balans mellan utbildning och forskning, uppnå lika antal utbildningsprogram, skapa ämnesmässig samhörighet samt ge förutsättning för minskat OH-uttag”.  Min uppfattning är att en förändring av den här storleken behöver starkare och tydligare motiv. Det är inte uppenbart på vilket sätt större skolor skulle skapa ämnesmässig samhörighet och på vilket sätt det skulle göra KTH till ett bättre universitet. Detta måste framförallt framgå tydligt för alla som det kommer att beröra.

Vi har en väl fungerande skola, där alla delar av verksamheten och dess personal har en viktig roll i vårt gemensamma uppdrag att driva forskning och utbildning av högsta kvalitet. Det är dock rimligt att man med jämna mellanrum ser över förändringar och ställer sig frågan om ett plus ett plus ett på något sätt kan bli större än tre. Det får närmaste månaderna nu utvisa.

Det viktigaste vi har på KTH, och det viktigaste vi har på skolan är den kultur som vi tillsammans byggt upp på EES under mer än 12 år. Den kännetecknas av en stor samsyn på hur vi ska utföra vårt uppdrag och där förståelse för alla medarbetarnas betydelse är fundamental.  I den här och alla andra frågor agerar vi gemensamt som ett lag och ser till vår personal och våra studenter först. Det innebär att alla kan känna sig trygga i att vår verksamhet är det som står i centrum både idag och imorgon oavsett vad som händer och vad utredningen leder till.  

Stefan Östlund, skolchef 

Till sidans topp