Två nya avdelningar på skolan för elektro- och systemteknik

Publicerad 2016-12-22

Vid årsskiftet 2016/2017 kommer det att bildas två nya avdelningar på skolan: ”teknisk informationsvetenskap”, och ”nätverk och systemteknik”. Det sker genom en sammanslagning av avdelningarna för signalbehandling och kommunikationsteori samt en expansion av avdelningen för  kommunikationsnät.

Redan under 2015 påbörjades arbetet kring att skapa större avdelningar på skolan för elektro- och systemteknik. Vid årsskiftet bildades avdelningen för Elkraftteknik genom en sammanslagning av tre mindre avdelningar. Arbetet fortsätter nu när avdelningarna för ”teknisk informationsvetenskap” och ”nätverk och systemteknik” bildas.

Huvudskälen till sammanslagningen är samma som vid tidigare organisationsförändringar:

  • att avdelningarna ska få lättare att anpassa utbildnings- och forskningsmedlen till verksamheten och därigenom inte blir lika känsliga för ekonomiska svängningar
  • det finns betydande synergi- och kreativitetseffekter i forskningen både i ansöknings- och genomförandefasen som stimuleras när forskare som tidigare legat nära varandra ämnesmässigt flyttas ihop till samma enhet och därigenom får mer direkt kontakt

Avdelningen för nätverk och systemteknik  bygger på personal från avdelningen i kommunikationsnät.  Till avdelningen förs dessutom Joakim Lilliesköld från elkraftteknik och Carlos Fischione från reglerteknik. Joakim Lilliesköld forskar inom projektstyrning och Carlos Fischione kring nätverksoptimering.

I avdelningen för teknisk informationsvetenskap ingår personal från kommunikationsteori och signalbehandling. 

Kontakt

Stefan Östlund
Stefan Östlund, professor,vicerektor, skolchef 087907745
Till sidans topp