Forska och utbilda

Gemensamt forsknings- och utbildningsstöd på KTH

Läs mer på KTH:s centrala intranät för information som är gemensamt för alla lärare och forskare på KTH 

Forska och utbilda på KTH

Jobba med kurswebbar

Jobba med programwebbar

Forskarstöd

Stipendier

Stöd för doktorander

Kvinnliga doktorandnätverket

Lärarstöd

Handledning av forskarstudent

Stöd vid examensarbete

Tidplan för utbildningsinformation

Administrativ stöd

Kursregistreringar, ex-jobb, tillgodoräknanden - vem gör vad?

Till sidans topp