Stipendiefonder inom elektroteknik

Här hittar du information om stipendiefonderna som tillhör skolan för elektro- och systemteknik. Dessa utlyses varje år den 1 oktober.

Stiftelsen Almfonden

Fonden har till uppgift att främja undervisningen inom utbildningsprogrammet för elektro-teknik. Fonden är i första hand avsedd att sökas av lärare för studieresor. Även andra sökande kan komma ifråga.

Borgquists stiftelse

Generaldirektör Waldemar Borgquists stipendiefond
Stipendium utdelas till sökande som är utexaminerad från Elektro, KTH och som avser att bedriva fortsatta studier med sikte på lic- eller doktorsexamen, specialstudier utomlands eller fortsätta ett betydelsefullt examensarbete utöver tre (3) månader.

Telefondirektör H.T. Cedergrens stiftelse

Stipendium utdelas till svenska elektrotekniker för studieresor eller praktisk verksamhet utomlands. Sökande bör ha 2 – 5 års praktisk erfarenhet efter civilingenjörsexamen.

Stiftelsen Engbloms stipendiefond

Fonden skall möjliggöra studieresor inom telekommunikationsområdet till USA för civil¬ingenjörer, som är utbildade vid KTH. Även teknolog i sista årskursen kan komma ifråga. Fonden är i första hand avsedd för den som bedriver eller avser att bedriva forskarstudier. Utlandsvistelsen bör omfatta minst sex (6) månader. Stipendiets storlek beror på behov av kostnadstäckning och vistelsens längd.

Stiftelsen E C Ericsons fond

Resestipendier till forskarstuderande eller yngre ingenjörer inom starkströmteknik vid KTH.

Malmes stiftelse

Fonden skall lämna bidrag till studerande inom utbildningslinjen för elektroteknik (före¬trädesvis starkström) som vill göra praktiktjänstgöring utomlands – främst England, Tyskland och Frankrike. Även examensarbete kan komma ifråga.

Stiftelsen Pleijelfonden

Fonden skall främja forskning vid KTH inom ämnesområdet elektroteknik. Sökande skall vara svensk medborgare.

Velanders stiftelse

Fonden skall stödja forskning inom kraftproduktion, kraftdistribution och kraftkonsumtion och är avsedd för lärare vid KTH och forskarstuderande i elektrisk anläggningsteknik. Även annan sökande kan komma ifråga.

Stiftelsen Glödlampsfabrikernas stipendiefond

Stipendier utdelas till elektrotekniker med examen vid universitet och tekniska högskolor i Sverige för undersökningar eller experiment inom ljuskällor och belysningsteknik. Kan sökas hela året. 

Stiftelsen Torsten Lindströms elkraftstipendium

Stipendium utdelas till vid KTH verksam person, företrädesvis forskarstuderande, som gjort förtjänstfulla insatser för elkraftteknikens utveckling. Stipendiet får delas på flera. Stipendiets syfte är att ge stipendiaten möjlighet at berika sitt kunnande och utveckla sina färdigheter inom området.

Kontakt

stipendier@ee.kth.se

Till sidans topp