Tidplan för utbildningsinformation

Våren 2017

Vid frågor, kontakta:

I blankettarkivet finns bland annat blanketter för "inrättande av kurs" och "ställa in kurstillfälle".

När

Vad

Ansvar

Ca 10 april

Omtentamen för augusti skickas på remiss till skolorna.

 

15 april

Senaste dag för svar på schemaremissen för H17. Svara till schema@admin.kth.se och något blivit fel och ska ändras.

Studierektorer, PA, kursansvariga m fl.

27 april

Kursvalsmässa och masterpresentationer i Q31, Q33, Q34

Studierektorer och PA masterprogrammen

 

Studierektorer: Varsitt bord för kursvalsmässan för att visa de kurser ni har (mässan pågår kl 12-13)
PA: presentera ert masterprogram för presumtiva studenter, 15 min/program (schema har skickats ut)

21 april

Sista dag för att lämna in blankett för att ändra en kurs som ska ges hösten 2016 (exempelvis provindelning)

25-29 april

Test inför AKP. Programhandläggare testar om rätt program kan söka ut rätt kurser inför kursvalsperioden

Programhandläggare

V17

Synpunkter på omtentamensremiss augusti skickas från skolorna till schemahandläggarna.

 

1 maj

Schema för H17 publiceras inför kursval

 
1-15 maj AKP (anmälan till kurs inom program). Studenterna väljer kurser inför H17  

1 juni

Ansökan om inrättande av ny kurs till programhandläggaren på skolkansliet (blankett och kursplan, påskrivna)

Studierektor

 

Detta gäller för kurser som ska ingå i ett program (finnas i läsårsplanen) läsåret 2017-2018 samt kurser som ska ges på våren 2018 och som studenterna ska kunna söka hösten 2017. För kurser som varken ska ingå i program eller som ni inte vill att studenter söker via antagning.se kan ansökan om ny kurs inkomma närsomhelst under året. Det måste tydligt framgå i kursplanen vilka behörighetskrav som gäller. Behörighetskrav är viktiga för att rätt förkunskapskrav ska ställas på antagna studenter så att de kan klara av kursen.

Mitten av juni

Urval av studenter till kurser. Då urvalet skett kan förväntade deltagare ses.

 

17 juni

Schemaunderlag för VT18 inklusive modulschema ska vara inlagda och godkända i Kopps.

 
Före midsommar PA för CELTE bedömer och fattar beslut om sökande till senare del av programmet.  

Hösten 2017-preliminärt

När

Vad

Ansvar

25 augusti

Inlämning av reviderade utbildningsplaner samt kurslistor för årskull H18 för alla utbildningsprogram.

PA för respektive program

 

Publicering av utbildningsplaner i Kurs- och programkatalogen sker den 15 september och dessförinnan ska skolchef ha fastställt utbildningsplanerna.

15 september

Godkännande av läsårsplaner för alla program och alla spår inför läsåret 2018-2019

PA för respektive program

Ca 1 oktober

Schemaremiss skickas ut från schema gällande kurser V18

 

Ca 16 oktober

Svar på schemaremiss skickas till schema@admin.kth.se

 

Slutet av oktober

EES-skolans kursvalsmässa samt presentation av villkorligt valfria kurser för CELTE

Organisation: Utbildningskansliet

 

Alla avdelningar får varsitt bord på kursvalsmässan för att visa de kurser ni kommer att ge nästa termin.

1 november

Slutversion av schema publiceras inför kursvalet

 

1-15 november

AKP (anmälan till kurs inom program). Studenterna väljer kurser inför V18

15 nov

Fastställande av läsårsplaner

 
 

Skolchef fastställer skolans alla läsårsplaner inför läsåret 2018/2019.

15 december

Samtliga kurstillfällen för läsåret 18/19 ska vara ”Ansökta” i KOPPS

Studierektorer/avdelningarna

Mitten december

Urval av studenter till kurser V18. Då urvalet skett kan förväntade deltagare ses på Social

19 december

Luciafika för alla EES-skolans studenter på skolkansliet, kl 12-14

Utbildningskansliet

Till sidans topp