Anställning och arbetsmiljö

På den här sidan samlas information som är specifik för dig som är medarbetare på skolan för elektro- och systemteknik. Här hittar du information om skolans arbetsmiljö, skolans uppförandekod, eller vad du ska göra i krissituationer.

Ny på skolan

För att förenkla för dig som är ny på skolan har vi samlat den viktigaste informationen i den så kallade Medarbetarhandboken (pdf 1,8 MB) . Se mer nyttig information under Introduktion för nya medarbetare

Information till anställda

Många anställningsvillkor och -förmåner är gemensamma för alla anställda på KTH. Läs mer på KTH:s intranät och ta reda på vad som gäller just för dig.

KTH:s information om din anställning

Säkerhet och krishantering

För din och allas säkerhet är det viktigt att du vet vad du ska göra i en krissituation. Skolan för elektro- och systemteknik har instruktioner och rutiner för hur man ska agera i olika typer av kriser.

Hjärtstartare, brand, personskada och psykisk ohälsa

Till sidans topp