Skyddsrond och skyddsombud

Skyddsrond och skyddsombud på Osquldasväg och Teknikringen.

Skyddsrond

Skolan genomför minst en skyddsrond per år. Vid skyddsronden deltar administrativ chef, huvudskyddsombud och skyddsombud. Ibland kallas även miljöombudet in till skyddsronden. Vid skyddsronden kontrolleras det att det finns säkerhetsföreskrifter i laboratorier, datasäkerhetsblad (DSB), handbrandsläckare, utrymningskartor, att inte utrymningsvägar är blockerade, att regler runt gasflaskor och kemikalier följs. 

Om brister konstateras vid skyddsronden delger administrativ chef berörd avdelningschef. Det är sen dennes skyldighet att se till att dessa brister i arbetsmiljön skyndsamt åtgärdas.

Skyddsombud

Huvudskyddsombud, samt ansvarig för Teknikringen 31 

Teknikringen 33

Osquldasväg 6, 10-12

Skyddsombudet har rätt till

  • Samverkan
  • Bevaka att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs
  • Kontakta KTH:s centrala skyddskommittén 
  • Stoppa ett arbete

Det är förbjudet att hindra skyddsombudet i hens yrkesutövning.

Till sidans topp