Avslut av anställning

Olika administrativa moment ska genomföras innan en medarbetare avslutar sitt uppdrag och lämnar skolan.

Skolan jobbar utifrån en checklista som möjliggör överblick och planering.

Ladda ner checklistan här (docx 21 kB)

Varje avdelning beslutar vem som har det övergripande ansvaret att följa upp att alla momenten blir genomförda innan medarbetaren lämnar skolan. Det ska finnas utsedda ansvariga för varje moment i checklistan utifrån avdelningens rollfördelning.

Till sidans topp