Fackliga representanter

Samverkan genom facken på skolan för elektro- och systemteknik.

Samverkansgruppen består av företrädare utsedda av de fackliga arbetstagarorganisationerna på KTH samt av arbetsgivarrepresentanter. Samverkansgruppens uppgift är att bevaka medarbetarnas intressen. Frågor som behandlas i gruppen är anställningar och andra personalfrågor, organisatoriska förändringar, ombyggnader, frågor kring den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Samverkansgruppen sammanträder en gång varje månad.

Medlemmar

Befattning Namn och kontakt
Skolchef
Sekreterare/HR-ansvarig
ST
SACO

KTH:s fackliga organisationer

De fackliga organisationerna representerade på KTH är SACO, ST, SEKO och SULF.

Läs mer

Till sidans topp