Introduktion för nya medarbetare

På den här sidan beskrivs vilka moment som ingår i introduktionen för nya medarbetare och mer specifikt hur introduktionen är upplagd på EE-skolan.

1. Lokal introduktion på avdelningen

Den lokala arbetsplatsintroduktionen bör ge den nyanställde detaljerad information om arbetsuppgifter och verksamheten på respektive avdelning. Här ingår också de praktiska och administrativa förberedelser kring en nyanställning. Handledaren/närmaste ledare ansvarar för att snarast efter anställningsbeslut informera introduktören (administratören) om nyanställningen och tillsammans med denne samordna att introduktionen genomförs på ett professionellt sätt.

Varje avdelning beslutar vem som har det övergripande ansvaret att följa upp att alla momenten i den lokala introduktionen blir genomförda. Skolan jobbar utifrån en checklista som möjliggör överblick och planering.

EE:s checklista för arbetsplatsintroduktion av nya medarbetare (doc 108 kB)

EE:s Medarbetarhandbok

För att förenkla för dig som är nyanställd har skolan samlat den viktigaste informationen i den så kallade "Medarbetarhandboken". Denna kan du få i broschyrform från din introduktör. I guiden hittar du information om vilka personer du ska kontakta i olika frågor, regler och rutiner relaterade till din anställning, så som arbetstid, semester, friskvård och resor. Varje avsnitt har länkhänvisningar så att du lätt ska kunna hitta fördjupad information på KTH:s webb. Dina synpunkter är viktiga. Meddela gärna till skolans HR-ansvarig om du har några kommentarer om handboken.

Medarbetarhandboken för nedladdning (pdf 1,8 MB)

2. EE:s skolgemensamma introduktion

EE-skolan anordnar introduktionsmöten för all nyanställd personal två gånger per år. Alla nyanställda blir inbjudna via e-post till det tillfälle som blir aktuellt för dem. Skolans introduktionsmöte är obligatoriskt. Programmet innehåller information om:

  • EE-skolan - organisation, forskning, ekonomi, utbildning
  • Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik - individuella studieplaner, licentiatseminarium, disputation, Ladok registreringar
  • Anställningsvillkor, förmåner och förmånsportalen KTH för mig, Egenrapporteringssystemet, tjänsteresor
  • IT-stöd - Info om IT-system och utrustning, datakonto, support
  • Arbetsmiljö, säkerhet på arbetsplatsen och rutiner i fall av kris och olyckor
  • Kommunikation och visuell identitet – KTH:s grafiska profil, personlig profil, profilbild, signatur, mall för affischer och trycksaker
  • Mångfald, jämställdhet och likabehandling vid KTH och EE:s uppförandekod
  • Miljö och hållbarhet på KTH

Digital introduktion

Vid EE:s skolgemensamma introduktion får delatagarna också KTH:s digitala introduktion, en USB-sticka laddad med intressant information om KTH som arbetsplats. Den digitala introduktionen ger den nyanställde en övergripande bild av KTH:s organisation och verksamhet.

3. KTH:s introduktion

Alla nyanställda på KTH bjuds in till den universitetsgemensamma introduktionen via mail. Syftet med den introduktionen är att ge mer information om KTH:s organisation, verksamhet och aktuella satsningar och mål. Introduktionen innehåller också moment som främjar nätverkande mellan de anställda. Den universitetsgemensamma introduktionen arrangeras två gånger per år, endast på engelska. Mötet organiseras av Personalavdelningen på Universitetsförvaltningen. Du kan läsa mer på KTH intranät under Om din anställning/ Karriär- och kompetensutveckling / Introduktion för nyanställda.

Till sidans topp