Säkerhet och krishantering

Information när det gäller säkerhet och hanteringen av kriser vid Skolan för elektro- och systemteknik.

Information om kris och säkerhet

Var vänlig och besök EECS-skolans interna sidor.

Larma

Vid akut situation ring först 112.

 • Där kommer du till en larmoperatör som frågar om du vill ha polis, ambulans, brandkår eller socialtjänst.
 • Ange korrekta adressen.
 • Ring sen 08-7907700. KTH:s larmnummer som är vidarekopplat till en larmcentral som ser till att rätt tjänsteman inom KTH:s säkerhetsorganisation kontaktas.

Vid andnings/ hjärtstillestånd - använd hjärtstartare

Förenklad checklista för krishantering

 • Personen som upptäcker situationen larmar 112.
 • Ange korrekta adressen till ambulansen.
 • Be någon kollega assistera.
 • Sätt in första hjälpen i form av växelvis 30 stycken kompressioner av personens bröstkorg (hjärtkompressioner) och växelvis 2 stycken inblåsningar i personens mun eller näsa, den så kallade mun mot mun metoden. Bröstkorgen skall tryckas ner 5-6 cm varje gång med en hastighet av 100-120 kompressioner per minut. Avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar. SLUTA inte, men byt gärna av varandra om det behövs.
 • Be någon springa och hämta hjärtstartaren och ring in en person som är utbildad på dessa, Lista över hjärtstartare och utbildade personer
 • Kör igång hjärtstartaren och följ instruktionen som den ger. Behandlingen fortsätter oavbrutet till ambulanspersonalen tar över behandlingen även om personen inte uppvisar några synliga tecken på andning eller puls.
 • Om du inte redan har gjort det flytta bort övriga åskådare.
 • Se till att någon följer med till sjukhus.

Brand

I händelse av brand följ fastlagda rutiner och intstruktioner av utrymningsledaren.

Personskada

Första hjälpen-låda finns på

 • Skolkansliet på Osquldas väg 10, entréplanet, utanför rum A337
 • Teknikringen 33, plan 3 utanför rum 3220 och på plan 2 utanför rum 2202, samt i elmaskinlabbet, TR33, i källarplanet.
 • Teknikringen 31 finns sjukvårdstavlor utsatta i alla korridorer.

Allvarlig personskada

 • Personen som upptäcker situationen larmar 112. Ange korrekta adressen till ambulansen.
 • Be någon kollega assistera.
 • Ta hand om den skadade på avskild plats om möjligt, prata enkelt och lugnande, håll personen varm, lämna ej personen ensam.
 • Flytta bort övriga åskådare.
 • Se till att någon följer med till sjukhus.

Hot och rån

Psykisk ohälsa

I händelse av att någon kollega börjar må psykiskt dåligt kontakta din närmaste chef och berätta. Gäller det en student kontakt någon person på skolans utbildningskansli.

För akuta ärenden kontakta psykiatriska akuten på S:t Görans sjukhus, 08-672 25 33 och för mindre akuta ärenden gå in på 1177 vårdguiden.

Tillbud och arbetsskador måste hanteras och anmälas

Anmälan av tillbud eller arbetsskada

Förenklad checklista för krishantering (för utskrift)

Till sidans topp