Förenklad checklista för krishantering

Bifogad checklista skall användas som stöd i händelse av krissituation.

Förenklade checklista för krishantering.pdf (pdf 53 kB)

Till sidans topp