Vid tillbud eller arbetsskada

Vid akuta situationer och i behov av omedelbar hjälp ska Nödnumret 112 larmas direkt och därefter KTH:s larmnummer 08-790 77 00.

Om du har råkat för tillbud, risk eller arbetsskada behöver du anmäla det till närmaste chef. Det är viktigt att alla tillbud/risker och arbetsskador som inträffar på arbetsplatsen hanteras på rätt sätt. Närmaste chef hanterar situationen vidare enligt KTH:s anvisningar för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada. Han ansvarar för att tillbudet eller arbetsskadan ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Om händelsen har lett till personsskada ska man ansöka om ersättning enligt KTH:s försäkringar. Anställda är försäkrade enligt Arbetsskadeförsäkringen som administreras av Försäkringskassan och enligt avtal om ersättning vid personskada (PSA) som administreras av AFA Trygghetsförsäkring.

För chefer

För information riktad till chefer och exempel på tillbud, risk eller arbetsskada, besök KTH:s centrala intranät.

  För chefer: anvisning för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada .

Till sidans topp