Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare med målet att gemensamt komma fram till en individuell handlings- och utvecklingsplan.

Samtliga anställda på KTH har rätt att minst en gång per år få ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef.

Tips till ett lyckat utvecklingssamtal:

  • Kom förberedda till mötet för att skapa ett mer givande samtal
  • Håll er till en saklig och konstruktiv dialog
  • Glöm inte att lyfta det positiva och det som man är nöjd med
  • Lyssna på varandra och låt båda få komma till tals
  • Prata inte lön. Lönesamtalet har ni vid ett annat tillfälle, detta samtal handlar om medarbetarens arbetssituation och utveckling inte om lön.
  • Avsluta med att summera diskussionen, så att båda är införstådda med vad som man har kommit överens om

Se dokumentet nedan med förslag på frågor att ta upp under utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtal - samverkan mellan chef och enskild medarbetare (docx 67 kB)

Till sidans topp