Organisationsschema

Skolan för elektro- och systemteknik bedriver sin forskning vid nio avdelningar och två centrumbildningar. Skolans ledning driver strategiska frågor, vilket verkställs i skolans råd, på skolkansliet och på de olika avdelningarna.

Till sidans topp