Ledningsgrupp

Medlemmar

Namn Funktion
Stefan Östlund Dekan / Skolchef (ordförande)
Mikael Skoglund  Prodekan och avdelningschef Teknisk informationsvetenskap
Håkan Hjalmarsson Forskarutbildningsansvarig 
Joakim Lilliesköld Grundutbildningsansvarig
Agneta Rune Tf administrativ chef / Ekonomiansvarig
Rajeev Thottappillil Avdelningschef Elektroteknisk teori och konstruktion
Per Brunsell Avdelningschef Fusionsplasmafysik
Gunnar Karlsson Avdelningschef Nätverk och systemteknik
Göran Stemme Avdelningschef Mikro- och nanosystem
Bo Wahlberg Avdelningschef Reglerteknik
Göran Marklund Avdelningschef Rymd- och plasmafysik
Lars Nordström Avdelningschef Elkraftteknik

Minnesanteckningar

Publiceras i skolans dokumentarkiv

Kontakt

Till sidans topp