Grundutbildningsråd

Medlemmar

Funktion Namn
Grundutbildningsansvarig (ordförande)
EES representant i utbildningsutskottet
Studierektor Rymd- och plasmafysik
Studierektor Reglerteknik
Studierektor Teknisk informationsvetenskap
Studierektor Elkraftteknik
Studierektor Elektroteknisk teori och konstruktion
Studierektor Mikro- och nanosystemteknik
Studierektor Fusionsplasmafysik
Studierektor Kommunikationsnät / Programansvarig nätverkstjänster och system
Programansvarig Elkraftteknik  
Programansvarig Elektrofysik
Programansvarig Trådlösa system / information och nätverksteknologi
Programansvarig Systemteknik och robotik
Programansvarig Civilingenjörsutbildningen elektroteknik
Programansvarig Högskoleingejörsprogrammet elektroteknik
Programhandläggare (sekreterare)
Internationell koordinator
Studievägledare
Funktionsansvarig utbildningsadministration
Kommunikationsansvarig
Masterkoordinator
Studerandeexpeditionen
Doktorandrådet Representant
Studentrepresentant Representant

Mötesanteckningar

Finns i rådets Finns i rådets gruppwebb.

Kontakt

Till sidans topp