Administrativt stöd

Skolkansliet jobbar med stöd inom HR, ekonomi, IT och kommunikation.

Ekonomi

På varje avdelning finns en eller flera avdelningsekonomer. De hanterar bland annat fakturor, bokslut, reseräkningar, anställningskontrakt och sjukanmälan. 

HR

På varje avdelning finns det en personaladministratör. Den personen skriver anställningsavtal, granskar reseräkningar och ledighetsansökningar, registrerar utlägg och andra ersättningar. Den ger även stöd till medarbetarna i olika personalrelaterade frågor så som anställningsvillkor, ledigheter, personalförmåner och försäkringar samt har kunskap om KTH:s personalsystem KTH-RES, KTH för mig och Egenrapporteringen. Personaladministratören är också introduktör för nyanställda på avdelningen. Inom skolans centrala HR-grupp hanterar vi bl.a. skolans rekryteringar och övergripande arbetsmiljöfrågor.

Om min anställning

Kommunikation

Kommunikation på skolan syftar till att rekrytera studenter till civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, masterprogrammen i elektroteknik, skapa en attraktiv webbplats och berätta om forskningen på skolan. Vi deltar också i många gemensamma KTH-projekt som till exempel Campus 100 år, impact och Öppet hus. 

Kontakt och aktuella projekt

​​​​​​Gemensamt stöd​​​​​​​

Generellt stöd för all personal på KTH

Till sidans topp