Administrativt stöd

Skolkansliet jobbar med stöd inom ekonomi, HR/personal, IT och kommunikation.

Paketleverans

Skolkansliet

Ekonomi

På varje avdelning finns en eller flera avdelningsekonomer. De hanterar bland annat fakturor, bokslut, reseräkningar, anställningskontrakt och sjukanmälan. Skolan har en gemensam paketmottagning på STEX.

Inköp och upphandling

Representation

HR

På varje avdelning finns det en personaladministratör. Den personen skriver anställningsavtal, granskar reseräkningar och ledighetsansökningar, registrerar utlägg och andra ersättningar. Den ger även stöd till medarbetarna i olika personalrelaterade frågor så som anställningsvillkor, ledigheter, personalförmåner och försäkringar samt har kunskap om KTH:s personalsystem KTH-RES, KTH för mig och Egenrapporteringen. Personaladministratören är också introduktör för nyanställda på avdelningen. Inom skolans centrala HR-grupp hanterar vi bl.a. skolans rekryteringar och övergripande arbetsmiljöfrågor.

Om min anställning

IT

IT-avdelningen administrerar mejllistor och funktionsadresser, skolans gemensamma Windows-system, programlicenser och inköp av mjuk- och hårdvara.

Support

TRITA

Kommunikation

Vår kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss. Den bidrar också till att stärka KTH:s varumärke. En nyckel till att lyckas är att vara så konsekventa som möjligt för att tydliggöra KTH som avsändare.

Nyheter och pressmeddelanden

Fotografering, videor och illustration

Gemensamt stöd

Generellt stöd för all personal på KTH

Till sidans topp