Kontakt för ekonomifrågor

På varje avdelning finns en eller flera avdelningsekonomer. De hanterar bland annat fakturor och bokslut.

Avdelning Kontakt Beteckning
Skolkansliet  
Fusionsplasmafysik ED
Rymd- och plasmafysik EF
Elektroteknisk teori och konstruktion EI
Mikro- och nanosystem EK
Reglerteknik EL
Teknisk informationsvetenskap EO
Nätverk och systemteknik EP
Elkraftteknik EN
Till sidans topp