Tips för personal och aktuella projekt

På skolan finns ett flertal kommunikatörer som jobbar med forsknings- och samverkanskommunikation, nationell och internationall studentrekrytering och internkommunikation.

Tips för anställda på skolan

  1. Uppdatera din personliga profil med bild och text.
  2. Se till att använda dig av KTH gemensamma mallar när du håller presentationer och gör posters. 
  3. Lägg in den KTH-gemensamma e-postsignaturen.
  4. Håll dig uppdaterad genom att regelbundet besöka intranätet och vår .
  5. Följa skolans Facebooksida.

Aktuella projekt under 2018

Skolans externa och interna kommunikation, med tillhörande aktiviteter, ses under 2018 över till följd av skolsammanslagningen. 

Tillgänliga kanaler 

Våra kanaler:

  • skolans extern webbplatsen
  • skolans interna sidor
  • utbildning- och forskningssidor
  • programwebbar för respektive program
  • skolans sociala media-kanaler

Alla webbsidor gås igenom och uppdateras regelbundet men tips, idéer och förslag på uppdateringar välkomnas!

Kontakt

Till sidans topp