Matbeställning

Kansliet kan bistå med beställning av mat till skolgemensamma aktiviteter eller aktiviteter kopplade till våra program 

Skolgemensamma aktiviteter: Kan vara en workshop/föreläsning eller liknande där lärare/personal från skolans avdelningar bjuds in. Det ska inte vara återkommande möten.

Programaktiviteter: är aktiviteter kopplade till våra program CELTE, TNSSM, TTLSM, TINNM, TSCRM, TELFM och TELPM. Det kan exempelvis vara en lunch/fika med PA.

Aktiviteten ska vara förlagd på dagtid och godkänd av GA. Våra upphandlade cateringbolag levererar endast mat fram till kl 16:30.

  • Lämna en lista till programhandläggaren över vad som ska beställas senast 2 dagar före eventet.
  • Det ska stå specificerat hur mycket som ska beställas.
  • Uppge eventuella matallergier/preferenser.
  • Deltagarlista (vilka är inbjudna) måste bifogas. Det kan stå ”alla CELTE år 1” för studentgrupper, andra inbjudna måste stå med för- och efternamn.
  • När beställningen är gjord, ansvarar inte kansliet för eventuella ändring. 

Kontakt

Till sidans topp